Biztonsági Szakágazat

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződések alapján a vevő területét (Paksi Atomerőmű; Erzsébet Nagy Szálloda, Paks; Rekreációs Központ, Balatonfüred) őrzi, és fenntartja annak a belső rendjét, biztonságát, védi annak vagyonát, üzemelteti a rendészeti létesítményeket (pl. a beléptetési pontokat).

Az Atomerőmű Biztonsági Szolgálat tagjai kötelesek megakadályozni, hogy az őrzött területre bárki engedély nélkül be-, vagy onnan kijusson, a kerítést, a beléptető rendszereket, vagy a megbízó egyéb berendezéseit megrongálja.

 

 

Védik a Paksi Atomerőmű és alkalmazottainak tulajdonát, közreműködnek a tulajdon elleni cselekmények megelőzésében és feltárásában. A be-, illetve kilépő személyeknél a véletlenszerűen kiválasztó kapu jelzésére vagy egyéni elhatározásra alkohol teszteres ellenőrzést hajtanak végre.

Ellenőrzik a gépjárművek szabályszerű ki-, és beléptetését, az anyagok, áruk ki-, és beszállítását. Biztosítják az egyéb közúti és vasúti kapukon történő áthaladást, illetve a speciális objektumok szervizbejáratain történő közlekedést és anyagmozgatást. A megbízó MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén az ide üzemlátogatás céljából érkező vendégek, illetve látogatócsoportok kísérését végzik.

 

 

Intézkednek az atomerőmű, illetve az itt dolgozók elleni bűncselekmények megelőzésével, bűncselekmények helyszínének biztosításával, az illetékes szervek és hatóságok értesítésével kapcsolatban.

Részt vesznek munkavédelmi, munkabiztonsági, balesetelhárítási feladatok végrehajtásában a társ szakmai szervezetek tevékenységét elősegítve.

 

Fegyveres Biztonsági Őrség Szakágazat

A Fegyveres Biztonsági Őrség a Paksi Atomerőműben:

1980. évtől működik a Fegyveres Biztonsági Őrség, mely immáron négy évtizede szolgálja az erőmű biztonságát. Az 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról 1.§ (1) bekezdés c, pontja, valamint a 190/2011.(IX.19.) kormányrendelet 13.§-a rögzíti, hogy a nukleáris létesítményt fegyveres biztonsági őrséggel kell védeni.

 


 

Napjainkban:

2019. évtől az ATOMIX Kft. Rendészeti Üzletágának részeként, a Fegyveres Biztonsági Őrség Szakágazat legfőbb feladata a Paksi Atomerőmű élőerős fizikai védelmének ellátása a nap 24 órájában.

A Fegyveres Biztonsági Őrség a Paksi Atomerőmű fizikai védelmében belső elhárító erőként működik, elsődlegesen a tervezési alapfenyegetettségben (DBT) szereplő támadások elhárítása érdekében.

 


 

A Fegyveres Biztonsági Őrség tagjai mindannyian érvényes, szakhatóság által kiállított fegyveres biztonsági őri vizsgával rendelkeznek, mely magába foglalja az őrök jogi-, elméleti-, lövészeti- és fizikai képzettségét. Az őrség tagjai ezen ismeretek elmélyítése érdekében folyamatos továbbképzéseken vesznek részt. A képzések ismeretanyaga hozzájárul az atomerőmű területén belül esetlegesen bekövetkező egyedi helyzetek eredményes kezeléséhez szükséges képességek folyamatos szinten tartásához, azok továbbfejlesztéséhez. Ezen kívül az őrség tagjainak speciális atomerőművön belüli helyismerettel is rendelkezniük kell.

Alaptevékenységükön túl az őrség tagjai részt vesznek balesetelhárítási feladatok végrehajtásában, biztosítják a zónahatárokon található közúti és vasúti kapukon történő áthaladást, intézkednek az atomerőmű üzemi területén történő bűncselekmények megelőzése, elhárítása, az esetlegesen bekövetkezett rendkívüli események helyszínének biztosítására, az illetékes hatóságok értesítésére.